جراحی بینی

آمادگی جراحی بینی

قبل از انجام عمل جراحی بینی باید نکاتی را مورد توجه قرار داد لذا در زیر مواردی را به منظور آمادگی جراحی بینی متذکر شده ایم.

آمادگی جراحی بینی

نکاتی درباره آمادگی جراحی بینی

 • افراد سیگاری باید حداقل از دو هفته قبل از عمل از کشیدن سیگار اجتناب کنند.
 • از پروتکل دکتر یک کپی تهیه شود.
 • از مصرف دارو های التهاب زا و آسپرین خودداری شود.
 • به مدت 24 تا 72 ساعت پس از انجام جراحی بینی یک نفر باید از بیمار مراقبت کند لذا به این منظور با یک نفر هماهنگ شود.
 • قبل از انجام عمل جراحی بینی باید نسخه پزشک تهیه شود.
 • بیمار باید در روز قبل از عمل با یک نفر جهت رساندن به بیمارستان و بازگرداندن خود پس از انجام عمل جراحی بینی هماهنگ کند.
 • برای مصرف دارو ها حتما به زمان بندی آن ها توجه شود.
 • پیش از انجام عمل جراحی بینی دواسنج ،صابون ضد باکتری ، مرهم و گاز استریل خریداری شود.
 • برای دوهفته گوشت یخ زده تهیه گردد و در این مدت از غذاهای سریع و راحت نظیر سوپ ، غذاهای یخ زده ، ماست، پنیر بومی استفاده شود.
 • به منظور کاهش تورم حاصل از عمل بسته های یخ تهیه شود.
 • از داروهای ضد یبوست مناسب می توان استفاده نمود.
 • از قطره چشم نیز استفاده شود.
 • برای مواقع لازم دوش دستی و صندلی حمام تهیه گردد.
 • از گوشی های اسپیکر دار در نزدیکی محل استراحت استفاده شود و در زمان خواب نیز صدای آن را قطع نموده تا موجب آزار بیمار در زمان استراحت نشود.
 • بیمار در روز انجام عمل جراحی بینی لباس های نرم و گشاد به تن داشته باشد که به راحتی بتوان آن ها را تعویض نمود.
 • به علاوه دستورالعمل های پزشک که درمورد داروهای ضروری و خوردن و نوشیدن و سایر موارد است ، مورد توجه قرار گیرند.