جراحی بینی

جراحی بینی به روش باز

به طور تقریبی از پانزده سال پیش تا کنون  از مهم ترین  پرسش هایی که  برای جراحان بینی مطرح است ، انتخاب نوع روش جراحی می باشد، جراحی بینی به روش باز یا بسته ؟ یاد آور می شویم که روش باز یا بسته در واقع 2 عملکرد برای دستیابی  به ناحیه ای است که قرار است جراحی به روی آن انجام بشود ، نه تکنیک جراحی بینی .

جراحی بینی به روش باز

در عمل بینی به روش باز برشی بر کالوملا ( پایه میانی بینی ) می زنیم و به کمک برش داده شده ، پوست روی بینی را  بالا می بریم تا  نوک و پشت بینی بدون مانع در دسترس قرار گیرد و جراح بتواند به راحتی و با دقت بیشتر به انجام جراحی بپردازد و همه ساختمان بینی ( بافت نرم و ناحیه غضروفی و استخوانی ) را دقیق ببیند و به انجام جراحی بینی بپردازد.

رینوپلاستی به روش باز به طور معمول نسبت به روش بسته ارجح  تر است و بیشتر مورد تایید است . در جراحی بینی های گوشتی که  نوک بینی بسیار بزرگ است ، جراحی بینی ترمیمی ، توموربینی ای که به عمل جراحی نیاز داشته باشد و اشکالات مادر زادی ( نظیر لب شکری ) حتماً جراحی به روش باز صورت می گیرد.

مزایای عمل جراحی بینی به روش باز

  • با توجه به اینکه جراحی زیر دید کامل جراح انجام می شود احتمال ناقرینگی بسیار کم است.
  • فضای انجام جراحی و قدرت مانور جراح مطلوب تر است.
  • نتیجه عمل جراحی در بینی های دفرمه ( بد شکل ) در این روش مطلوب تر است.
  • قرار دان پروتز یا گرفتهای استخوانی و غضروفی آسان تر است.
  • برای جراحی بینی های کج و معوج یا پیچ خورده ، این روش مناسب تر است.
  • در جراحی های ترمیمی از این روش بهره می گیرند.

 تذکر :

برش پره های بینی ربطی به روش جراحی باز یا بسته ندارد و در صورتی که پره های بینی بزرگ باشد و بخواهیم برای تناسب ظاهر بینی آن را جمع کنیم ، چه در روش باز و چه در روش بسته ناچاریم تا کناره های پره بینی را برش بدهیم.