جراحی بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی

گاهی اوقات بعد از عمل زیبایی بینی ، در برخی از قسمت های بینی تورم و فیبروز به وجود آمده از حد نرمال آن بیشتر می باشد ، در این موارد به صلاح دید پزشک ، با تزریق کورتن پس از جراحی بینی می توان برای بهبود رفع و کاهش فیبروز و تورم استفاده نمود.

ممکن است تا احتیاج باشد تا یک هفته بعد از انجام جراحی بینی ، کورتن تزریق بشود.

تزریق کورتن پس از جراحی بینی

تزریق کورتن پس از عمل بینی ، باعث می شود تا یک قوس ظریفی که نیاز است تا در پشت بینی خانم ها باشد ، حفظ شود ، چرا که ورم بینی ممکن است بر روی شکل ظاهر بینی اثر منفی بگذارد و منجر به کاهش زیبایی بینی شود.

در برخی موارد ، لازم است تا تزریق کورتن در نقاط مورد نظر ، چند مرتبه تکرار بشود تا نتیجه و هدف مورد نظر از تزریق کورتن بعد از جراحی بینی حاصل شود.

آیا ممکن است تزریق کورتن پس از جراحی بینی ، با عارضه همراه باشد ؟

بیشتر افراد بر این تصور هستند که ، تزریق کورتن به صورت موضعی ، با عارضه و اثر منفی در بدن همراه است ، در صورتی که این گونه نخواهد بود .

در جراحی بینی گوشتی ، به دلیل تورم زیاد ، در بیشتر موارد تزریق کورتن بعد از یک هفته مورد نیاز است ، اما در بینی های استخوانی ورم ناشی از جراحی سریع تر از بین خواهد رفت و نیازی به تزریق کورتن نخواهد بود .

روش و زمان تزریق کورتن پس از عمل بینی

در جراحی بینی گوشتی ، بنا بر صلاح دید جراح بینی ، بین یک تا سه بار و معمولاً به فاصله های 4 هفته ای ، تزریق کورتن صورت می گیرد . لازم به ذکر است که این تزریق باید توسط خود جراح بینی انجام شود.

تزریق کورتن باید عمیق انجام شود، در صورتی که این تزریق با عمق و روش صحیح انجام نشود ، منجر به نازکی پوست و آتروفی خواهد شد و در نهایت علاوه بر این که کاهش زیبایی بینی را به همراه دارد ، موجب می گردد تا پوست بینی مستعد زخم بشود.