جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی بینی یک تیغه ی منعطف با ضخامتی در حدود یک تا دو میلی متر دارد ، که میان دو حفره ی آن قرار گرفته است و سوراخ های بینی را از ..

پاسخ