جراحی بینی

استفاده از عینک پس از جراحی بینی

بر اثر انجام عمل جراحی بینی استخوان های بینی نرم می شوند و نباید به آن ها فشاری وارد شود طی هفته اول که بر روی بینی اسپلینت یا گچ بینی قرار دارد استفاده از عینک مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما پس از آن تا یک ماه نباید از عینک استفاده کرد.

اگر استفاده از عینک ضروری باشد باید برای مدت کوتاه و در مواقع ضروری ، عینک را با استفاده از چسب بر روی پیشانی چسباند تا وزن عینک بر روی بینی نباشد و به بینی فشاری وارد نشود.

استفاده از عینک پس از جراحی بینی موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

استفاده از عینک پس از جراحی بینی

نکاتی درباره استفاده از عینک پس از جراحی بینی

پس از جراحی بینی تا یک ماه استخوان های بینی نرم است و بر اثر هرگونه فشاری شکل آن ممکن است تغییر پیدا کند لذا توصیه می شود در این مدت از هرگونه عینک طبی یا آفتابی استفاده نشود.

طی این مدت فرد می تواند لنز های تماسی را مورد استفاده قرار دهد.

راه حل دیگر این است که فرد می تواند قسمت وسط عینک را به وسط پیشانی بچسباند تا فشاری به روی بینی وارد نشود.

در صورتی که افراد برای اصلاح عیوب چشم قصد انجام لیزیک داشته باشند بهتر است ابتدا جراحی لیزیک چشم را انجام دهند سپس اقدام به انجام جراحی بینی نمایند که پس از جراحی عمل بینی نیاز به استفاده از عینک نداشته باشند.

عمل جراحی بینی بایستی حدودا یک ماه بعد از عمل لیزیک چشم انجام شود.

البته اگر فردی تمایل داشته باشد عمل جراحی بینی را پیش از عمل لیزیک چشم انجام دهد ، باز هم امکان پذیر خواهد بود و مانعی ندارد.

لذا می توانید یک ماه قبل از لیزیک چشم بینی خود را عمل کنید تا بدون نگرانی بنوانید از عینک آفتابی استفاده کنید.