جراحی بینی

سی تی اسکن بینی

سی تی اسکن در واقع دستگاهی می باشد که با استفاده از اشعه ایکس از نواحی مختلف بدن عکس برداری می کند تا متخصصان بتوانند با مشاهده ی این عکس ها که از دقت بالایی برخوردار می باشند، مشکلات موجود در قسمت مورد نظر را تشخیص دهند به طور معمول سی تی اسکن بینی برای بررسی دقیق ایرادات موجود بینی انجام می شود.

سی تی اسکن بینی

کلمه اسکن به معنی نشر و انتشار امواج می باشد و در سی تی اسکن نیز درواقع همین معنی را در بردارد.

اشعه و پرتو های ایکس به بخشی از بدن با استفاده از تنظیمات مناسب تابیده می شوند و گرافی مورد نظر تهیه می شود.

به طور معمول سی تی اسکن به دو روش قابل انجام است. روش اول سی تی اسکن به وسیله ی کنتراست خوراکی یا تزریقی است که طی آن موادی از راه تزریق و یا خوردن به درون بدن وارد می شوند که موجب بالا رفتن میزان دقت گرافی ها می گردد و زمانی که برای بیمار های سرطانی به سی تی اسن نیاز باشد این روش مورد استفاده قرار می گیرد.

روش دیگر سی تی اسکن ساده است و در تشخیص بیماری های کم خطر تر و ساده تر استفاده می شود.

کاربرد سی تی اسکن بینی :

معمولا متخصصان برای انجام جراحی بینی به سی تی اسکن نیاز ندارد و در واقع به ندرت برای جراحی زیبایی بینی از سی تی اسکن استفاده می شود ولی در بعضی موارد افراد همزمان با جراحی زیبایی بینی قصد جراحی پولیپ بینی یا درمان دیگر مشکلات داخلی بینی را دارند.

در چنین شرایطی به منظور آگاه شدن از تعداد پولیپ های بینی یا ضایعات دیگر در بینی و محل قرار گیری آن ها جراح به انجام سی تی اسکن نیاز پیدا می کند تا میزان خطا نیز کم شود و بهترین نتیجه حاصل شود.

علاوه بر آن می توان از طریق گراف های تهیه شده به وسیله ی سی تی اسکن سینوس های درگیر عفونت را تشخیص داد و آن ها را درمان نمود.