مراقبت های بعد از عمل رینوپلاستی

مراقبت های بعد از عمل رینوپلاستی

مراقبت های بعد از عمل رینوپلاستی :عمل رینو پلاستی از ترکیب دو واژه “رینو” و “پلاستی” تشکیل شده است. این واژه به معنای جراحی پلاستیک بینی می باشد.

پاسخ