عمل مجدد بینی

عمل مجدد بینی

عمل مجدد بینی ، عمل جراحی ترمیمی ثانویه بینی می باشد که اگرنتایج مطلوبی از جراحی زیبایی اولیه بینی حاصل نشود جراح بینی به روتوش بینی می پردازد.

پاسخ