عمل جراحی زیبایی گوش

عمل جراحی زیبایی گوش

عمل جراحی زیبایی گوش جراحی زیبایی گوش یا اتو پلاستی ، شیوه ای برای تغییر اندازه گوش و فرم آن می باشد .
کدام گوش ها کاندیدای مناسبی برای جراحی گوش هستند؟

پاسخ