دستورات قبل و بعد از جراحی بینی

دستورات قبل و بعد از جراحی بینی

دستورات قبل و بعد از جراحی بینی : دستورات قبل از جراحی بینی یک هفته قبل از جراحی بینی و دو هفته بعد از جراحی داروهای حاوی آسپیرین ، آیبوبروفن و یا ویتامین E

پاسخ