جراحی پلاستیک بینی

جراحی پلاستیک بینی

جراحی پلاستیک بینی عملی است که در فرم بینی تغییراتی به منظور زیباسازی بینی انجام می شود که با حفظ عملکردهای طبیعی از جمله مشکلات تنفسی همراه می باشد.

پاسخ