جراحی-فک

جراحی فک

جراحی فک جزو جراحی های زیبایی است و برای اصلاح ناهنجاری های اسکلتی فک و ناهنجاری های دندانی اساسی و جزئی انجام می شود.انجام جراحی فک و رفع مشکلات ناحیه فک منجرب می شود تا عملکرد مفاصل فک مانند صحبت کردن ، جویدن و تنفس بهبود یابد.

پاسخ