تزریق کورتن پس از جراحی بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی
گاهی اوقات بعد از عمل زیبایی بینی ، در برخی از قسمت های بینی تورم و فیروز به وجود آمده از حد نرمال آن بیشتر می باشد ، در ..

پاسخ