تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت
یکی از علل مهم پیری و ایجاد چین و چروک های پوستی کم شدن چربی است که به دنبال آن مشکلاتی همچون ایجاد خط خنده ، خط اشک ، خط اخم …

پاسخ