بهترین جراح بینی در تهران 2

بهترین جراح بینی در تهران

در جراحي پلک ، چشم تحت تاثیر است و اگر به خوبی اقدامات قبل از جراحی پلک رعایت نشود امکان بروز برخی مشکلات حین عمل پلک وجود دارد که به چشم و پلک آسیب می رساند.

پاسخ