انواع افتادگی پلک

انواع افتادگی پلک

انواع افتادگی پلک
افتادگی پلک بر اثر عوامل مختلفی ایجاد می شود که یکی از انواع آن مادرزادی می باشد . یعنی افتادگی پلک در زمان تولد به علت تکامل پیدا نکردن..

پاسخ