افتادگی پلک

افتادگی پلک

افتادگی پلک
افتادگی پلک به دلایل مختلفی بستگی دارد که یکی از انواع آن بر اثر عوامل مادرزادی می باشد . یعنی افتادگی پلک هنگام تولد به دلیل تکامل…

پاسخ