استفاده از عینک پس از جراحی بینی

استفاده از عینک پس از جراحی بینی

استفاده از عینک پس از جراحی بینی
بر اثر انجام عمل جراحی بینی استخوان های بینی نرم می شوند و نباید به آن ها فشاری وارد شود . طی هفته ی اول که بر روی بینی…

پاسخ